(619) 488 4528poloniaunitedca@gmail.comPlonia United - "Unity is power!" "W jedności siła!"

Zmiana w Zarządzie Polonii United

Home / Events / Zmiana w Zarządzie Polonii United

Na zebraniu zarządu Polonii United, które odbyło sie w dniu 15-go stycznia 2015, dotychczasowy przewodniczący organizacji Zdzisław Juchum, złożył rezygnację ze stanowiska przewodniczącego i członka zarządu Polonii United.

W imieniu zarządu Polonii United, oraz jej członków pragniemy podziękować Zdzisławowi Juchum, za jego pracę na stanowisku przewodniczącego Polonii United. Był on ważną i widoczną częścią każdego wydarzenia z życia Polonii United w latach 2013-2014, i włożył wiele energii, pracy i własnych środków finansowych, aby dedykowana praca zarządu PU oraz wielu jej członków, zaowocowała w formie jaką mieliśmy okazję oglądać.

W zwiazku z rezygnacją dotychczasowego przewodniczącego, zarząd Polonii United wybrał na stanowisko przwodniczącego Wojciecha Stanisławskiego.

Wojciech Stanisławski jest członkiem Polonii United od poczatku jej istnienia, uczestniczył w procesie tworzenia organizacji i był jej pierwszym przewodniczącym

 

 

Zarząd Polonii United

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.