(619) 488 4528poloniaunitedca@gmail.comPlonia United - "Unity is power!" "W jedności siła!"

Bylaws (Statut)

Home / Bylaws (Statut)

Polonia United jest organizacją nieprofitową typu 501(c)(3).
Jej funkcjonowanie reguluje statut (By-laws) którego kompletny tekst udostępniamy poniżej:

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.