(619) 488 4528poloniaunitedca@gmail.comPlonia United - "Unity is power!" "W jedności siła!"

Mission

Home / Mission
This corporation has been formed for charitable purposes, to:
1. To provide education to the American public about Poland, and her history, culture and science.
2. To provide education to the Polish public about the United States of America, and her history, culture and science.
3. To lessen prejudice and discrimination,
4. To relieve the poor, distressed and underprivileged Polish Americans.
5. To actively promote and uphold Polish traditions, customs and heritage.
6. To receive, hold and disburse gifts, bequests, devices and other funds for these purposes.
7. To own and maintain or lease suitable real estate and buildings, and any other personal property which is deemed necessary for its purposes. To enter into, make, and perform, and carry out contracts of every kind for any lawful purpose without limits as to amount.
8. To propagate the betterment of the Polish and Polish-American community. In addition, this corporation is formed for the purposes of performing all things incidental to, or appropriate in, the achievement of the foregoing specific and primary purposes. The corporation shall not, except to an insubstantial degree, engage in any activities or exercise any powers that are not in furtherance of its primary charitable and educational purposes. This corporation shall hold, and may exercise, all such powers as may be conferred upon a nonprofit corporation by the laws of the State of California and as may be necessary or expedient for the administration of the affairs and attainment of the purposes of the corporation. In no event, however, shall the corporation engage in activities which are not permitted to be carried on by a corporation exempt under Section 501(c)(3) of the Internal Revenue Code.

Oryginalny tekst Apelu, który powstał na Spotkaniu Założycielskim Polonii United wyraża cele i aspiracje naszej organizacji. Apel ten nazwaliśmy Naszą Misją i zamieszczamy go poniżej:

NASZA MISJA

 Zwracamy się do wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób identyfikują się z Polskością, o włączenie się i poparcie działalności, nowopowstałej w San Diego, CA organizacji ”Polonia United”.

 Organizacja działać będzie jako organizacja nieprofitowa typu 501(c)(3), dzięki czemu każda donacja na jej rzecz, będzie mogła być odliczona od podatku. Kierowana będzie ona przez wybierany na limitowany czas Zarząd, a kontrolowana przez Komisję Rewizyjną, wybraną rownież z pośrod jej członków.

Celem organizacji jest wybudowanie Polskiego Centrum w San Diego. Centrum to będzie, miejscem spotkań, miejscem na organizowanie imprez polonijnych, miejscem prowadzenia działalności gospodarczej typu: polski sklep czy polska restauracja, oraz miejscem w któym będziemy mogli krzewić polską kulturę, kultywować bliskie nam wszystkim polskie tradycje, a dzięki temu zachowywać związek z ojczystą mową, oraz wszystkim tym co tkwi w każdym z nas dzięki temu że my, lub nasi bliscy, spędziliśmy część życia w Polsce.

Jesteśmy przekonani, ze łącząc pozytywny potencjał, tkwiący w każdym z nas, jesteśmy w stanie zbudować organizację, kierującą się otwartością, i demokracją.

Pragniemy współpracować i wzajemnie koordynować działalność ze wszystkimi istniejącymi organizacjami polonijnymi, tak aby dzięki wytworzeniu metod szerokiej komunikacji, ułatwic każdej z nich, organizowanie swojej działalnosci, w terminach nie kolidujacych z innymi. Skoncentrujmy się na tym co nas łączy. Stwórzmy każdemu możliwość bycia w społeczności w części i dziedzinie jaka go interesuje.

Pokażmy naszym dzieciom, że warto identyfikować się z Polskością. Przekonajmy ich naszym działaniem, że oprócz poczucia związku z nowym krajem, będą one chciały otwarcie mówić że są także Polakami.

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.