(619) 488 4528poloniaunitedca@gmail.comPlonia United - "Unity is power!" "W jedności siła!"

About Us

Home / About Us
POLONIA UNITED

Polonia United is a non-profit organization established by Poles living in San Diego. It has a goal to promote Poland and Polish culture abroad, especially in the United States, and specifically here in San Diego, California. Polonia United was also established in order to build Polish cultural center in San Diego and subsequently to promote Polish traditions, Polish language and all elements of Polish identity among Polonia members. Since the beginning, Polonia United has been working towards building a connecting bridge between new generations of Poles and their families who come from Polish roots. Driven by such goals, Polonia United, has been taking such actions which can become an inspiration and motivation for Polish communities in the United States.

To meet its goals, Polonia United has been supporting and organizing numerous cultural events. Recently, the organization has been able to initiate and maintain some political contacts, which here in San Diego, resulted in recognizing of December 7th as an official Day of Polonia United. This recognition was done by the Senate of the state of California.
Through further efforts of the current Board of Directors, led by Zdzisław (George) Juchum, Polonia United has been presented and recognized in the California Senate as an organization promoting Polish traditions and customs in California. A formal Resolution was awarded by the Honorable Joel Anderson, Senator for 36th Senatorial District on December 7, 2013 and presented to the representatives of the Board of Directors on March 10, 2014 in Sacramento, in California Senate.

Also on December 7, 2013, for the first time in its history, Polonia United has been presented with the Certificate of Special Congressional Recognition, signed by Congressman Duncan Hunter, which was awarded to Polonia United for its commitment and dedication to the community. Lastly, on December 7, 2014, Polonia United was issued Recognition for community service by La Mesa Chamber of Commerce.

In 2014, Polonia United continued on its path of political success. This time, the organization has been able to bring attention to the celebration of the May 3rd Polish Constitution Day. For all Poles living abroad, Constitution of May 3rd is a symbol of democracy, progress and independence. On April 29, 2014, in the House of Representatives in Washington DC, Congressman Duncan Hunter spoke on behalf of all Poles in recognition of the celebration of May 3rd Polish Constitution Day. “Mr. Speaker: I rise today to recognize an important national holiday that will be celebrated this week by our friends in Poland” he said. In a short profile, Congressman Hunter discussed the history and the meaning of the Polish Constitution of May 3rd. He emphasized that Polonia United in San Diego works tirelessly to inform and involve the San Diego community of this important event. The Board of Directors of Polonia United has been invited to the House of Representatives in Washington D.C. to be formally presented with this award. This significant ceremony is yet to come.

Finally, the City of San Diego declared May 16th to be Polonia United Day in San Diego. This recognition will be presented to Polonia United by Kevin Faulconer, Mayor of the City San Diego, on May 16, 2014.

The importance of the above events has been also confirmed in Poland. During the festivities in Warsaw, organized in celebration of May 3rd Constitution Day, Jan Pietrzak presented Congressman Hunter’s speech to the crowds gathered at the Plac Zamkowy in Warsaw. The whole English version of the speech was posted online at www.wPolityce.com as news from the world. It is worth mentioning, that Polonia United has not had such media recognition yet. For Polonia United, which aims to reach the widest audience, such an exposure is a tremendous success. The very fact that this success is so closely connected to the celebration of May 3rd Polish Constitution Day is even more significant in light of Polonia United efforts to promote Polish culture and tradition and to educate Polonia members and local communities about important Polish historical and cultural events.

POLONIA UNITED

Polonia United jest polonijną organizacją działająca w San Diego, której celem jest promowanie Polski i polskiej kultury na emigracji. Powstała jako organizacja nieprofitowa (społeczna) z zamiarem wybudowania polskiego centrum kulturalnego w San Diego, a w konsekwencji kultywowania polskiej tradycji i podtrzymywania związku z mową ojczystą oraz ze wszystkimi elementami identyfikacji polskiej. Polonia United pragnie poprzez swoją działaność stanowić pomost łączący nowe, wyrastające na amerykańskiej ziemii pokolenia, z polską tradycją, z której wywodzą się ich rodziny.W takim duchu, Polonia United podejmuje działania, które mogą być inspiracją i motywacją dla środkowisk polonijnych w Stanach Zjednoczonych.

W celu realizacji swoich założeń, Polonia United podejmuje wiele inicjatyw, w tym zwłaszcza o charakterze kulturalnym. W ostanim czasie, organizacja nawiązała również szereg kontaktów o profilu politycznym, które w San Diego i w Kalifornii, zaowocowały uznaniem przez Senat stanu Kalifornia dnia 7 grudnia Dniem Polonii United. Dzięki staraniom obecnie urzędującego Zarządu, Polonia United, reprezentowana przez urzędującego Prezydenta Zdzisława Juchuma, została przedstawiona na forum Senatu stanu Kalifornia jako prężnie działająca organizacja polonijna promująca polskie tradycje i zwyczaje w Kalifornii. W dniu 7 grudnia, 2013 Senator 36 okręgu senatorskiego, Joel Anderson, dokonał formalnego rozpoznania Polonii United i jej zasług. Wyróżnienie to zostało odczytane w dniu 10 marca 2014 w Senacie stanu Kalifornia, w Sacramento w obecności przedstawicieli Zarządu Polonii United.

W tym samym czasie, również po raz pierwszy w swojej historii, Polonia United została odznaczona szczególnej wagi wyróżnieniem, otrzymując z rąk Amerykanów: Certificate of Special Congressional Recognition (który to certyfikat, sygnowany nawiskiem Kongresmena Duncan’a Hunter’a, nadany został Polonii United w dniu 7 grudnia, 2013, jako wyraz uznania za jej zaangażowanie w pracę na rzecz społeczności). Wreszcie, 7 grudnia 2013, Izba Przemysłwo-Handlowa miasta La Mesa, w stanie Kalifornia, nadała Polonii United wyróżnienie za zasługi dla lokalnej społeczności.

Rok 2014 przyniósł kontynuację politycznych sukcesów organizacji, tym razem dotykając niezwykle czułego dla Polaków punktu. Obchody święta Konstytucji 3 Maja należą do uroczystych nie tylko w Polsce. Dla Polaków na emigracji, Konstytucja 3 Maja jest symbolem polskości, demokracji, postępu i niezależności. W dniu 29 kwietnia, 2014 roku w Izbie Reprezentanów w Waszyngtonie, kongresmen Duncan Hunter, wygłosił przemówienie na forum Izby, w którym dokonał uroczystego rozpoznania dnia 3 maja dniem Polskiej Konstytucji. „Staję dzisiaj przed wysoką Izbą, by uczcić ważne narodowe święto, które w nadchodzącym tygodniu obchodzić będą nasi przyjaciele w Polsce, święto Polskiej Konstytucji, Święto Konstytucji 3 Maja” powiedział Hunter rozpoczynając swoje przemówienie. W krótkim profilu, przedstawił historię i znaczenie majowej Konstytucji, podkreślając, że Polonia United w San Diego nie ustaje w staraniach by informacja o tym wydarzeniu znalazła swoich odbiorców w społeczności sandiegańskiej. Kolejnym etapem dla Polonii United, będącym niejako kontynuacją owej proklamacji dnia 3 Maja, będzie uroczysta wizyta władz organizacji w Kongresie Stanów Zjednoczonych, w Izbie Reprezentantów, na tzw. Forum izby.

Miasto San Diego również nie pozostało dłużne polonijnej organizacji i ogłosiło dzień 16 maja dniem Polonii United w San Diego. To ostatnie wyróżnienie zostanie wręczone Polonii United przez majora miasta San Diego, Kevina Faulconer’a w dniu 16 maja 2014.

W dniu 3 maja, 2014 roku, na Placu Zamkowym w Warszawie, podczas obchodów święta Konstytucji 3 Maja, Jan Pietrzak dokonał uroczystego odczytu przemowy Kongresmena Huntera. Tekst przemówienia pojawił się na portalu www.wPolityce.pl jako wiadomość ze świata. Polonia United jeszcze nie miała takiej medialnej ekspozycji. Z punktu widzenia organizacji, której celem jest dotarcie do jak największej rzeszy odbiorców, jest to ogromny sukces. Fakt, że sukces ten pojawił się w związku z obchodami święta Konstytucji 3 Maja, jest tym bardziej znamienny, że przecież celem Polonii United jest właśnie szerzenie polskiej kultury i tradycji oraz edukowanie tak Polonii jak i lokalnych społeczności o wielkich historycznych i kulturowych wydarzeniach związanych z Polską.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.